}

Доколку се немате регистрирано, тоа може да го направите на следниот линк

Борис Трајковски x237

25/6/1956 - 26/2/2004

Ванчо Николески x245

10/6/1912 - 15/4/1980

Top