Правна сигурност за корисниците на Nekrolog.info

Заштита на личните податоци
Nekrolog.info ќе преземе соодветните законски постапки и пријавување пред надлежните органи против;
Авторски права;
Заштита на интелектуланите права на корисниците
Nekrolog.info ги почитува личнита права на корисниците и нивната интелектуалната сопственост. Кога корисниците ќе забележат дека нивните права се повредени од трет субјект, потребно е да не информираат преку електронската дреса или телефон;

Cookies
На веб страната не употребуваме cookies.

За дополнителни прашања во врска со заштитата на личните податоци можете да ни се
обратите на следната електронска адреса:
E-mail; office@nekrolog.info
Телефон: 00 38 976 346 702

<< Назад

Top