Ценовник за објавување на некролозиОбјавувате некролози-Жална вест, Тажен помен, Сеќавање на соодветен начин кој доликува на настанот е бесплатно

Информација;

Објавените некролози на веб страната http://nekrolog.info/ се достапни во секое време. Објавениот некролог ќе биде остарнет од веб страната по барање на сопственикот, односно тој што го поставил/доставил.

Top