}

Доколку се немате регистрирано, тоа може да го направите на следниот линк

Majка Тереза x184

26/8/1910 - 5/9/1997

Ингрид Бергман x163

29/8/1915 - 29/8/1982

Фридрих Ниче x176

15/10/1844 - 5/8/1900

Федерико Гарсија Лорка x161

15/6/1899 - 19/8/1936

Eлвис Пресли x167

8/1/1935 - 16/8/1977

Херман Хесе x169

2/7/1877 - 9/8/1962

Чарлс Дарвин x233

12/2/1809 - 19/4/1882

Франческо Петрарка x166

20/7/1304 - 19/7/1374

Aнтон Чехов x194

29/1/1860 - 15/7/1904

Фрида Кало x171

6/7/1907 - 13/7/1954

Meхмед Меша Селимовиќ x165

26/4/1910 - 11/7/1982

Вилијам Фокнер x181

25/9/1897 - 6/7/1962

Top