}

Доколку се немате регистрирано, тоа може да го направите на следниот линк

Георг Вилхелм Фридрих Хегел x327

27/8/1770 - 14/11/1831

Федерико Фелини x312

20/1/1920 - 31/10/1993

Eдгар Алан По x338

19/1/1809 - 7/10/1849

Стив Џобс x327

24/2/1955 - 5/10/2011

Владо Малески x327

5/9/1919 - 23/9/1984

Maрија Калас x337

2/12/1923 - 16/9/1975

Majка Тереза x347

26/8/1910 - 5/9/1997

Ингрид Бергман x321

29/8/1915 - 29/8/1982

Фридрих Ниче x340

15/10/1844 - 5/8/1900

Федерико Гарсија Лорка x325

15/6/1899 - 19/8/1936

Eлвис Пресли x366

8/1/1935 - 16/8/1977

Херман Хесе x323

2/7/1877 - 9/8/1962

Top