}

Доколку се немате регистрирано, тоа може да го направите на следниот линк

Федерико Фелини x264

20/1/1920 - 31/10/1993

Eдгар Алан По x289

19/1/1809 - 7/10/1849

Стив Џобс x278

24/2/1955 - 5/10/2011

Владо Малески x280

5/9/1919 - 23/9/1984

Maрија Калас x299

2/12/1923 - 16/9/1975

Majка Тереза x306

26/8/1910 - 5/9/1997

Ингрид Бергман x279

29/8/1915 - 29/8/1982

Фридрих Ниче x296

15/10/1844 - 5/8/1900

Федерико Гарсија Лорка x283

15/6/1899 - 19/8/1936

Eлвис Пресли x326

8/1/1935 - 16/8/1977

Херман Хесе x282

2/7/1877 - 9/8/1962

Чарлс Дарвин x351

12/2/1809 - 19/4/1882

Top