}

Доколку се немате регистрирано, тоа може да го направите на следниот линк

Стерјо Спасе x156

14/8/1914 - 13/9/1989

Проект Некролог

-- --

Паскал Сотировски

23/11/1927 - 20/1/2003

Стив Ставро

27/9/1926 - 24/4/2006

Aтанас Близнаков x249

15/11/1901 - 10/7/1998

Борис Стојчев x261

1/6/1924 - 15/4/2010

Проф. др. Звонимир Вукелиќ

-- --

Top